เครื่องบรรจุน้ำดื่ม883 

เครื่องบรรจุ883 สำหรับ 2,500 ขวดต่อชั่วโมง (ล้าง บรรจุ และปิดฝา) ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนการล้าง การบรรจุน้ำ และการปิดฝา มีเสถียรภาพในการทำงานสูง มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ โครงสร้างของเครื่องจักรมีขนาดกะทัดรัดแข็งแรง

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม883

เหมาะสำหรับโรงงานน้ำดื่มที่มีกำลังการผลิตค่อนข้างสูงหรือจำหน่ายต่อวันเยอะ

แสดง %d รายการ