สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน

สารกรองเรซิน (Cation resin) สารกรองประเภทนี้จะมีอยู่ 2 ประเภทคือเป็นแบบไออ้อนบวก และไออ้อนลบ โดยทั่วไปจะนิยมใช้แบบ แคทไออ้อนเรซิน หรือไออ้อนลบ …

has been added to your cart:
Checkout